Inkomensbeheer Totaal.

Inkomensbeheer Totaal is praktisch gezien hetzelfde als Bewindvoering, echter vindt Inkomensbeheer plaats zonder tussenkomst van de kantonrechter. Er vindt dus geen toezicht plaats door de kantonrechter. Zeeuws Bewind en u stellen samen een beheerovereenkomst op.

Inkomensbeheer Totaal is net als Bewind gebaseerd op het IPUS systeem. IPUS staat voor: 

 • Fase 1: Inventarisatie
 • Fase 2: Planning
 • Fase 3: Uitvoering
 • Fase 4: Stabilisatie

 

Fase 1: Inventarisatie

 

In fase 1 verstrekt u alle informatie die betrekking heeft op uw financiële situatie. Dit is erg belangrijk! Als in een latere fase namelijk nog nieuwe informatie boven tafel komt, bijvoorbeeld met betrekking tot uw schulden, dan kan dit leiden tot een minder goed verloop van de volgende fasen. De inventarisatiefase wordt afgesloten met een beschrijving en cijfermatig overzicht van de huidige financiële situatie.

Fase 2: Planning

 

In fase 2 presenteert Zeeuws Bewind een plan waarvan zij denkt dat dit het beste past bij uw situatie. In dit plan staat het volgende vermeld:

 • budgetteringsoverzicht
 • de inspanningen die moeten worden gedaan ter verlaging van de kosten
 • de inspanningen die moeten worden gedaan ter verlaging van de schuldenposities
 • de inspanningen die moeten worden gedaan ter verhoging van het inkomen (aanvragen subsidies of teruggaven)

 

Fase 3: Uitvoering

 

In fase 3 zal het plan ten uitvoer worden gebracht. Meestal is het zo dat de inkomensbeheerder al bij de opstart meteen begint met bepaalde werkzaamheden (dus tijdens fase 2). In fase 3 zorgt de inkomensbeheerder onder andere voor:

 • afhandeling van de post
 • betalingen van (vaste) lasten voor zover het saldo dit toelaat
 • het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen
 • het inventariseren van de schulden

De meeste post komt binnen bij de inkomensbeheerder en alle inkomsten worden gestort op de beheerrekening op naam van de cliënt. Het beheer over deze rekening ligt in handen van de inkomensbeheerder. Huishoudgeld, ofwel het leefgeld, wordt overgeboekt op een aparte leefgeldrekening, waarvan cliënt een eigen pinpas van ontvangt. Indien de cliënt schulden heeft zal de inkomensbeheerder deze inventariseren en bepalen wat de mogelijkheden zijn: kunnen de schulden afgelost worden via eenvoudige betaalregelingen, of moet het dossier worden klaargemaakt voor aanmelding voor schuldsanering bij de Gemeentelijke Kredietbank. Inkomensbeheer garandeert niet dat uw schulden kwijtgescholden worden of dat schuldeisers willen meewerken aan een regeling.

Fase 4: Stabilisatie

 

Uiteindelijk komt er steeds meer inzicht in de nieuwe financiële situatie. Het is duidelijk hoe uw maandelijkse begroting er uit ziet. U raakt vertrouwd met de situatie, hoe vervelend deze ook kan zijn. Maar er komt wel meer rust en financiële stabiliteit. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u het plan naleeft.

Zeeuws Bewind biedt zijn cliënten de mogelijkheid om in te loggen in het kasboek van Zeeuws Bewind. Met uw eigen inlogcodes heeft u 24 uur per dag de mogelijkheid om uw bankafschriften, begroting, openstaande betalingen en schuldenlijst in te zien. Het kan moeilijk zijn om de financiën uit handen te geven. Middels het kasboek blijft u betrokken bij uw eigen situatie.

Kaart
Opbellen
E-mail