Werken bij Zeeuws Bewind

  

 

Assistent bewindvoerder 32 uur tot 40 uur per week

 Goes, 26-08-2019

 Bedrijfsprofiel

Onze cliënten zijn particulieren waarbij veelal, maar niet uitsluitend, sprake is van schuldenproblematiek. Het is onze taak de financiële belangen van onze cliënten optimaal te behartigen. Zeeuws Bewind verricht haar werkzaamheden met name in hoedanigheid van beschermingsbewindvoerder. Een beschermingsbewindvoerder wordt aangesteld door de rechtbank. Zeeuws Bewind voldoet aan de in Nederland gestelde wettelijke kwaliteitsnormen en is lid van de branchevereniging BPBI. De missie van Zeeuws Bewind luidt: “Zeeuws Bewind helpt mensen bij het verkrijgen van financiële stabiliteit, zodat dit kan bijdragen aan innerlijke rust”. Meer informatie over Zeeuws Bewind vind je op: www.zeeuwsbewind.nl

Functieomschrijving

Naast algemene taken zoals de dagelijkse binnenkomende post verwerken assisteer je een beschermingsbewindvoerder (kort gezegd: een bewindvoerder) bij zijn of haar dossiers. Je kunt daarbij denken aan een veelheid van voorkomende taken. Zo onderhoudt je telefonisch, schriftelijk en e-mailcontact met de cliënten en behandel je hun post. Maar je helpt ook bij het opstellen budgetplannen, betalingsregelingen, vraagt kwijtschelding aan van gemeentelijke belastingen. Je ondersteunt bij het opstellen van financiële rapportages aan de rechtbank. Je onderhoudt contacten met instanties in een dossier, zoals bijvoorbeeld de rechtbank, maatschappelijke dienstverleners, crediteuren en debiteuren, schuldeisers, en gemeentelijke instellingen. Je assisteert de bewindvoerder bij het opzetten van een schuldsaneringstraject in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De werktijden zijn van 8:45 tot 17:30.

Functie-eisen

Voor de functie van assistent bewindvoerder is het volgende vereist: Een havo-, vwo- of een passende mbo-4-opleiding. Een propedeuse van een beroepsopleiding staat gelijk aan een havo- en/of vwo-diploma.

Een passende mbo-4 opleiding kan zijn: (Bedrijfs-)Administrateur / Bedrijfsadministratie; Juridisch-administratieve beroepen; Juridisch medewerker; Juridisch medewerker Sociale Zekerheid; Juridisch medewerker Zakelijke Dienstverlening; Junior assistent-accountant; Maatschappelijke Zorg; Medewerker Human Resource Management (HRM); Pedagogisch medewerker; Pedagogisch Werk; Sociaal-cultureel werker; Sociaal-maatschappelijk dienstverlener; Sociaal Juridische Dienstverlening.

Je kunt een positieve VOG (verklaring omtrent gedrag) overleggen en je hebt zelf geen financiële problemen.

Aanbod

Je krijgt een contract aangeboden van 7 maanden met een proeftijd van een maand. Bij gebleken geschiktheid en onveranderde omstandigheden kan het contract nog twee maal worden verlengd. Indien u deze functie op de gewenste wijze uitvoert kan er na 2 jaar misschien sprake zijn van doorgroei naar de functie van bewindvoerder op basis van een vast dienstverband. E.e.a. afhankelijk van intern beleid en marktomstandigheden. Het salaris is marktconform. Zeeuws Bewind kent een pensioenregeling. Aanvullend is er een bonusregeling.

Reageren

Indien je denkt de juiste kandidaat te zijn dan kun je een brief met CV schrijven naar onderstaand adres. 

Bij voorkeur je brief en CV te e-mailen naar info@zeeuwsbewind.nl

Zeeuws Bewind T.a.v. mevr. S. Luynenburg

Postbus 438

4460 AV Goes http://dejuistekoersmet.smartfms.nl