Tarieven.

Wat u eerst even moet weten...

  • De prijzen die Zeeuws Bewind hanteert zijn vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie middels de Regeling beloning curatoren, beschermingsbewindvoerder en mentoren. Periodiek worden de beloningen herzien en opnieuw geïndexeerd.
  • Voor beschermingsbewind bepaalt de kantonrechter welk honorarium moet worden gehanteerd door de beschermingsbewindvoerder. Dit honorarium wordt vermeld op de beschikking Beschermingsbewind. U krijgt hier een eigen exemplaar van thuisgestuurd door de rechtbank. Indien de beschermingsbewindvoerder van mening is dat het honorarium bijvoorbeeld te laag is, dan kan de bewindvoerder besluiten een beloningsverzoek in te dienen bij de kantonrechter. De kantonrechter beoordeelt vervolgens of dit verzoek wordt toegekend.
  • Zeeuws Bewind hanteert dezelfde prijs voor Beschermingsbewind en Inkomensbeheer Totaal, omdat in de praktijk sprake is van dezelfde hoeveelheid en soort werkzaamheden als bij beschermingsbewind.
  • Wanneer uw inkomen op of iets boven bijstandsniveau ligt, dan vergoedt de gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering middels "bijzondere bijstand". Zeeuws Bewind vraagt deze bijstand voor u aan, waardoor u geen extra financiële last krijgt.
  • Voor bijzondere werkzaamheden kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht. Het uurtarief is vastgesteld op € 67,80 (incl. btw).

Tarieven vanaf 1 januari 2022 (inclusief btw)

Kosten beschermingsbewind AlleenstaandeIntaketarief

€ 709,06

eenmalig

Alleenstaande zonder (problematische) schulden

€ 125,54

per maand

Alleenstaande met problematische schulden

€ 162,44

per maand

Afwikkeling einde bewind

€ 266,20

eenmalig
Kosten beschermingsbewind echtparen of samenwonendenIntaketarief 

€ 850,63

eenmalig

Echtpaar of samenwonende zonder schulden

€ 150,54

per maand

Echtpaar of samenwonenden waarvan 1 persoon problematische schulden heeft

€ 172,73

per maand

Echtpaar of samenwonenden waarvan beiden problematische schulden hebben

€ 194,81

per maand

Afwikkeling einde bewind

€ 319,44

eenmalig
Kosten bij verhuizing/verkoop/ontruiming

€ 422,86

eenmalig

Kaart
Opbellen
E-mail