Wat doet Zeeuws Bewind voor mij als ik schulden heb?

Als u van uw schulden af wilt, zijn er twee wegen: schuldbemiddeling en schuldsanering

1. Schuldbemiddeling

Zeeuws Bewind verricht schuldbemiddeling indien er sprake is van kleine en eenvoudige schulden. Er wordt een betaalregeling getroffen, waarbij 100% van de schuld wordt afgelost.

2. Schuldsanering

Zeeuws Bewind verricht geen schuldsanering. Zeeuws Bewind stabiliseert uw dossier en inventariseert uw schuldenpositie. Vervolgens begeleiden wij u naar de Gemeentelijke Kredietbank voor schuldsanering. De Gemeentelijke Kredietbank stelt een passend betalingsplan op en legt dit voor aan uw schuldeisers. Indien schuldeisers niet akkoord gaan met deze minnelijke regeling kan eventueel de WSNP (Wet Sanering Natuurlijke Personen) in werking treden.

Kaart
Opbellen
E-mail