Wat doet Zeeuws Bewind voor mij als ik schulden heb?

Wat doet Zeeuws Bewind voor mij als ik schulden heb?

Als u van uw schulden af wilt, zijn er twee wegen: betaalregelingen of schuldsanering.


1. Betaalregelingen


Zeeuws Bewind verricht betaalregelingen indien er sprake is van kleine en eenvoudige schulden. Er wordt een betaalregeling getroffen, waarbij meestal 100% van de schuldwordt afgelost. Er is geen samenwerking met de gemeente nodig. Meestal betekent dit een snelle oplossing van uw schulden.


2. Schuldsanering


Heeft u grote schulden, dan werkt Zeeuws Bewind samen met de gemeente. Zeeuws Bewind stabiliseert uw financiƫle situatie en inventariseert uw schulden. Vervolgens gaan we samen met u naar de Gemeente voor een aanvraag schuldsanering. Er ontstaat vanaf dat moment dus een intensieve samenwerking met de gemeente.


De gemeente stelt een passend betalingsplan op en legt dit voor aan uw schuldeisers. Als de schuldeisers akkoord gaan met het plan dan is er sprake van een MSNP (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen). Een andere oplossing voor uw schulden is een saneringskrediet.


Indien schuldeisers niet akkoord gaan met MSNP of saneringskrediet, dan kan de rechter worden gevraagd om deze schuldeisers te dwingen. Als de rechter besluit om niet te dwingen, dan kan er ook gevraagd worden de WSNP (Wet Sanering Natuurlijke Personen) uit te spreken. In dat geval is er geen minnelijke regeling, maar een wettelijke regeling.

unsplash