Wat zijn de voor- en nadelen van bewind en inkomensbeheer?

Het grootste voordeel van Bewindvoering en Inkomensbeheer is de rust die u krijgt.


Bewindvoering loopt via de rechter. Het voordeel is dat uw geld juridisch wordt beschermd. U hebt minder vrijheid dan bij Inkomensbeheer, maar uw geldzaken staan wel onder toezicht van de kantonrechter. Omdat de bewindvoerder uw wettelijk vertegenwoordiger is, mag hij of zij veel financiële zaken van u overnemen. De instanties moeten hieraan meewerken.


Bij Inkomensbeheer staan u en uw inkomensbeheerder niet onder toezicht van de rechter. Daarom kan inkomensbeheer sneller worden opgestart. De samenwerking met uw inkomensbeheerder is ook flexibeler. Wel wordt er bij inkomensbeheer meer zelfstandigheid van u verwacht, omdat instanties niet verplicht zijn mee te werken aan het inkomensbeheer. Zo kunnen instanties ervoor kiezen de financiële post altijd naar u te sturen in plaats van naar de inkomensbeheerder.

Wat zijn de voor- en nadelen van

bewind en inkomensbeheer?

unsplash