Budgetbeheer Totaal

Budgetbeheer Totaal is praktisch gezien hetzelfde als Bewindvoering, echter vindt Budgetbeheer plaats zonder tussenkomst van de kantonrechter. Er vindt dus geen toezicht plaats door de kantonrechter. Zeeuws Bewind en u stellen samen een beheerovereenkomst op.


Budgetbeheer Totaal is net als Bewindvoering gebaseerd op het IPUS systeem. IPUS staat voor: 


  • Fase 1: Inventarisatie
  • Fase 2: Planning
  • Fase 3: Uitvoering
  • Fase 4: Stabilisatie

Budgetbeheer fase 1: Inventarisatie


In fase 1 verstrekt u alle informatie die betrekking heeft op uw financiële situatie. Dit is erg belangrijk! Als in een latere fase namelijk nog nieuwe informatie boven tafel komt, bijvoorbeeld met betrekking tot uw schulden, dan kan dit leiden tot een minder goed verloop van de volgende fasen. De inventarisatiefase wordt afgesloten met een beschrijving en cijfermatig overzicht van de huidige financiële situatie.

Budgetbeheer fase 2: Planning


Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld waarin op hoofdlijnen wordt beschreven hoe schulden worden afgelost. 

Budgetbeheer fase 3: Uitvoering


 In fase 3 zal het plan ten uitvoer worden gebracht.  In fase 3 zorgt de bewindvoerder onder andere voor:


  • afhandeling van de post
  • betalingen van (vaste) lasten voor zover het saldo dit toelaat
  • het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen
  • het inventariseren van de schulden en het uitvoeren van schuldhulpverlening, veelal in samenwerking met de gemeente.


De meeste post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op de beheerrekening op naam van de rechthebbende. Het beheer over deze rekening ligt in handen van de bewindvoerder. Huishoudgeld, ofwel het leefgeld, wordt overgeboekt op een aparte leefgeldrekening, waarvan rechthebbende een eigen pinpas ontvangt. Indien de rechthebbende schulden heeft zal de bewindvoerder deze inventariseren en bepalen wat de mogelijkheden zijn: kunnen de schulden afgelost worden via eenvoudige betaalregelingen, of moet het dossier worden klaargemaakt voor aanmelding voor schuldsanering bij de Gemeentelijke Kredietbank. Beschermingsbewind garandeert niet dat uw schulden kwijtgescholden worden of dat schuldeisers willen meewerken aan een regeling.

Budgetbeheer fase 4: Stabilisatie


Uiteindelijk komt er steeds meer inzicht in de nieuwe financiële situatie. Het is duidelijk hoe uw maandelijkse begroting er uit ziet. U raakt vertrouwd met de situatie, hoe vervelend deze ook kan zijn. Maar er komt wel meer rust en financiële stabiliteit. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u het plan naleeft. 


Zeeuws Bewind biedt zijn cliënten de mogelijkheid om in te loggen in het kasboek van Zeeuws Bewind. Met uw eigen inlogcodes heeft u 24 uur per dag de mogelijkheid om uw bankafschriften, begroting, openstaande betalingen en schuldenlijst in te zien. Het kan moeilijk zijn om de financiën uit handen te geven. Middels het kasboek blijft u betrokken bij uw eigen situatie.

Budgetbeheer Totaal

unsplash